Termal Seracılık

Jeotermal sıcak suyun ısıtma amaçlı kullanılması, önemli miktarda maliyet azalması şeklinde bir avantaj sağlamaktadır. Kontrollü ve iyi tarım uygulamalarını kolaylaştıran jeotermal seralar ülkemizde ve dünyada giderek ön plana çıkmaktadır. Gıda fiyatlarının hızla arttığı, birçok ülkede gıda güvenliği konusunun da gündeme geldiği bir ortamda, jeotermal seracılık her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Hijyen ortamında insan sağlığı dikkate alınarak elde edilen sera ürünleri bozulmadan daha uzun süre muhafaza edilebilmekte ve tüm yıl boyunca bu seralardan daha sağlıklı ürün elde edilebilmektedir. Diğer jeotermal yatırım alanlarına göre seralarda daha fazla insan çalıştırılması nedeniyle istihdama da önemli katkıda bulunulacaktır.