Elektrik Üretimi

Türkiye, jeotermal enerji potansiyelinin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Türkiye jeotermal elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ilk sırada ve dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. Çevre dostu olmasından ötürü, son on yılda yenilenebilir enerji dünya genelinde ön plana çıkmıştır. Son yıllarda, ruhsatların çoğunluğunun yer aldığı Aydın Büyük Menderes Grabeninde mevcutlara ilaveten birçok sahada yeni jeotermal enerji santralleri kurulması için çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Jeotermal Kanunu, Yönetmeliği ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmış olması hukuki altyapısı da büyük ölçüde düzenlenmiş olan sektörün önemini artırmış, getirilen teşviklerin de etkisiyle sektöre olan ilgi gözle görülür biçimde artmıştır.

Konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra rezervuar olmayan belirli özelliklere sahip jeolojik formasyonlarda Kızgın Kuru Kaya (Geliştirilmiş jeotermal sistemeler) yöntemiyle elektrik üretimi çalışmaları tüm dünyada hız kazanmıştır. Konvansiyonel metotlar yeraltında rezervuarın ve gerekli diğer unsurların var olduğu alanlarda başvurulan yöntemdir.

SDS Enerji’nin teknik ekibi de bu alandaki çalışmalarını üniversiteler/akademik kuruluşlarla bilistişare sürmektedir.