Şehir Isıtması

Dünyada ve ülkemizde pek çok şehirde jeotermal kaynaklar şehir ısıtması/soğutması amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde milyonlarca konutun ısıtma ve soğutmasını karşılayabilecek bir jeotermal potansiyel bulunmaktadır. Hali hazırda bu potansiyelin çok az bir kısmı kullanılmaktadır. Jeotermalin ısıtmada giderek daha fazla kullanılması, doğalgaz ve kömürü ikame edecek, bu şekilde milyarlarca dolarlık enerji ithalat faturamızın azalması ve cari açık sorunu üzerinde de olumlu etkiler yaratması mümkün olabilecektir.