Bilimsel Makaleler:

Geothermal Resource Assessment Of The Gediz Graben Utilizing TOPSIS Methodology, Geothermıcs, 2019, 0375-6505, 80, 92-102.

Preliminary Geological, Geochemical And Numerical Study On The First Egs Project In Turkey, Envıronmental Earth Scıences, 2015, 1866-6280, 73, 11, 6747-6767.


Konferans Sunumları:

Assessment Of The Early Development Work For Kuyucak Geothermal Field, Turkey, Sözlü Sunum, 42nd Workshop On Geothermal Reservoir Engineering, 13.02.2017 - 15.02.2017, Stanford, California, USA.

Assessment Of The Geothermal Potential Of The Gediz Graben, Manisa, Turkey, Sözlü Sunum, 42nd Workshop On Geothermal Reservoir Engineering, 13.02.2017 - 15.02.2017, Stanford, California, USA.

Enhancement Of Geothermal Reservoir Through Varying Acidizing Operation Procedures In Aydın Kuyucak Geothermal Field, Tam Metin Bildiri, 42nd Workshop On Geothermal Reservoir Engineering, 13.02.2017 - 15.02.2017, Stanford, California, USA.

Türkiye’nin İlk Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (EGS) Projesi: Dikili-İzmir, Sözlü Sunum, İzmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, 06.05.2015 - 07.05.2015, İzmir-Türkiye.

Jeotermal Arama Calısmaları Kapsamında ASTER Uydu Görüntüleri Ile Yüzey Sıcaklıgı Haritalaması Ve Jeotermal Anomalilerin Araştırılması, Sözlü Sunum, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 06.04.2015 - 10.04.2015, Ankara-Türkiye.

Jeotermal Potansiyelin, Mevcut Jeotermal Bulgular Ve Jeolojik Faktörler Ile Mekânsal Olarak İncelenmesi: Büyük Menderes Grabeni Örnegi, Sözlü Sunum, III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu Ve Sergisi, 04.11.2015 - 06.11.2015, Ankara-Türkiye.

ASTER Uydu Görüntüsü Analizi Ile İzmir-Dikili Bölgesi Için Termal Anomali Ve Alterasyon Minerali Tayini Ve Jeotermal Enerji Potansiyelinin Arastırılması, Sözlü Sunum, 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 13.03.2014 - 13.03.2014, Antalya-Türkiye.

First EGS Initiative in Turkey, Sözlü Sunum, International Conference on EGS, 27.05.2013, Potsdam-Germany.