Genel Bakış

Aydın ilindeki ruhsat alanlarında jeotermal enerji konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Başta elektrik enerjisi olmak üzere, seracılık, sağlık turizmi ve jeotermal enerjinin diğer faaliyet alanına giren sektörlerde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.