Sahalarımız ve Arazi Çalışmaları

SDS Enerji, jeotermal potansiyele sahip Batı Anadolu’da Aydın İlinde Büyük Menderes Grabeni ve İzmir Bakırçay Grabeninde ruhsatlar edinmiştir. Şirket stratejisi doğrultusunda, sahalarda jeolojik, jeofizik ve diğer teknik ölçüm-analizlerle potansiyelini belirlemek, bunlardan elektrik üretimine uygun olanları sondajlarla geliştirilmiş ve düşük potansiyelde olanları terk edilmiştir.

Jeolojik çalışmalar, jeokimya, uydu görüntüleri üzerinde çalışmalar, jeofizik ölçümler, analizler ve araştırma ve üretim amaçlı sondajlar ruhsat sahalarımızda icra edilmektedir.

Sahalarda, 1000 adet düşey elektrik sondajı (DES), 700 manyetotellürik (MT), 5000 adet gaz ölçümü, toplam derinliği 26 km olan 17 adet sondaj gerçekleştirilmiştir.

Aydın İli'nde bulunan ruhsatlarımızdan Kuyucak'ta iki adet derin üretim sondajının her ikisi de başarıyla tamamlanmıştır. Her iki kuyunun da elektrik üretimine uygun olduğu kuyu test sonuçları ve verilerinden anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle sahanın tamamı üzerinde yapılan nihai analiz ve çalışmalar, ruhsat alanında 110 MWe'nin üzerinde bir elektrik üretim potansiyeli olduğunu göstermektedir. Sahada önümüzdeki dönemde ilave sondajlar yapılarak elektrik santralleri kurulması planlanmaktadır (Kuyulara ilişkin video ve fotoğraflar 'sahalarımız ve arazi çalışmaları' bölümünde görülebilir).

Aydın-Söke'deki ruhsat alanlarında çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, ölçümler ve sondajlar bu alanda da önemli miktarda elektrik enerjisi üretim potansiyeli olduğunu göstermektedir.

2013 yılında Almanya-Potsdam ve Essen’de yapılan jeotermal konferanslarda Ar-Ge projemizle ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uluslararası hakemli dergilerinde de projemizle ilgili olarak makaleler yayınlanmaktadır. Bu meyanda 2015 yılında Environmental Earth Sciences dergisinde bir makalemiz yayınlanmıştır.


Aydın Kuyucak İşletme Ruhsat Sahası (Sondaj)Aydın Söke İşletme Ruhsat Sahası (Sondaj)Aydın Germencik İşletme Ruhsat Sahası (Sondaj)İzmir Dikili İşletme Ruhsat Sahası (Sondaj)Aydın Buharkent İşletme Ruhsat Sahası (Sondaj)Jeolojik Arazi ÇalışmalarıUzaktan AlgılamaJeofizik Etüdler