Jeotermal Enerji

Hızlı bir büyüme trendi sergileyen, atıl yatırım kapasitesini değerlendiren ve gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapama sürecinde olan ülkemizin, muhtelif enerji kaynakları meyanında elektrik enerjisi tüketimi de hızla artmaktadır.

Son yıllarda, gerek dünyada ve gerek ülkemizde çevre dostu elektrikle çalışan otomobiller konsepti giderek güçlenmekte ve bu alandaki yatırımlar hız kazanmıştır.

2018 yılında yaklaşık 43 milyar dolar tutarındaki kaynağını enerji ithalatı için ödeyen Türkiye’nin, bu ithalatın bir bölümünün yenilenebilir yerli kaynaklarla uzun vadede ikame etmesi ve ithalat faturasını çok daha düşük rakamlara indirmesi mümkündür. Tabiatıyla bunun gerçekleşmesi ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki atıl zengin kaynaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları ve yeni teknolojilerle bunların daha etkin kullanılması ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu şekilde önümüzdeki on yıllarda atılacak adımlarla enerji ithal faturamız düşürülerek, cari açık sorunumuzun çözümlenmesine de katkıda bulunulacaktır.