Felsefemiz

Bugün dünyamızda fosil enerji kaynaklarının giderek azalmakta olduğu bir gerçektir. Dünyamızda ve ülkemizde giderek artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, elektrik enerjisinin payı giderek artmaktadır. Uzun yıllar kesintisiz üretim yapabilecek sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermalin önemi de giderek daha iyi anlaşılmakta ve bu kaynağın değerlendirilmesindeki çalışmalar hız kazanmaktadır.

Türkiye, jeotermal enerji potansiyelinin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Çevre dostu olmasından ötürü, yenilenebilir enerji özellikle son on yılda dünya genelinde ön plana çıkmış ve ilgi odağı haline gelmiştir.

Ülkemizin, özellikle Ege Bölgesindeki jeotermal potansiyelinin varlığı ve öneminin tüm dünyada giderek daha iyi görüldüğü ve anlaşıldığı gözlenmektedir. Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da jeotermal sektörümüze giderek artan bir ilgi göstermekte oldukları müşahade edilmektedir.

Son onbeş yılda jeotermal enerjiden elektrik üretimi ülkemizde 100 kat artarak 1500 MW’I geçmiştir. Türkiye 2020 yılı itibari ile jeotermal elektrik üretiminde dünyada dördüncülüğe yükselmiştir. Devletimizin hedefi bu alanda dünyada birinci sıraya yükselmektedir.

Amacımız, ruhsat sahalarımızda uygun alanlarda elektrik üretim santralleri kurmak, jeotermal enerji kullanımı ile seralar, jeotermal kurutma tesisleri, termal otel projeleri gibi alanlarda faaliyet göstermektir.

Felsefemiz, yenilenebilir yeşil enerji projelerini hayata geçirmektir. Bu amaçla, petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanmadan ve jeotermal kaynağa zarar vermeden sürdürülebilir, optimal büyüklükte, çevre dostu projeleri gerçekleştirerek, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Etüt çalışmaları sırasında sahaların potansiyelini en iyi şekilde belirlemek, riskleri minimize etmek amacıyla; yapılması gereken her türlü çalışma, analiz, test, ölçüm titizlikle yapılmış her veri ve bulgu uzman kişilerce değerlendirilmiş, raporlanmış ve karar alma süreci bilim ve teknolojinin gerektirdiği bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir.

SDS Enerji bir Ar-Ge bölümümüz bulunmakta olup Kuru Kaya (Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler) projesi, yerli ve yabancı mühendisler ile uzmanların da katkılarıyla yürütülmektedir.

TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirilmektedir. Proje,jeotermal kuyu üretim performansının arttırılması için gerekli optimum parametrelerin belirlenmesini hedeflemektedir. Projenin sonuçları EGS alanında da bilimsel katkı sağlayacaktır. Teknik ekibimiz de projeyi yürüten araştırma grubunun bir parçasıdır. Ayrıca SDS’nin Kuyucak sahası projenin çalışma alanı sınırları içerisindedir.