Çalışma Alanları

Jeolojik Arazi Çalışmaları

Ege bölgesinde yer alan sahalarımızda ve yakın çevrelerinde jeolojik açıdan yapılan tüm haritalama çalışmalarını kapsamaktadır.

Uzaktan Algılama

Çalışma sahalarımızda uydu görüntülerinin analizleri ile jeotermal enerji açısından uygun olan bölgelerin çıkarılması çalışmalarını kapsamaktadır.

Jeofizik Etüdler

Ruhsat alanlarında düşey elektrik sondajı ve manyetotellürik ölçümlerinin alınması ve yorumlamasını kapsamaktadır.

Sondaj ve Loglama Çalışmaları

Jeotermal enerjinin elde edilmesi için gerçekleştirilen araştırma ve üretim amaçlı saha operasyonlarını kapsamaktadır.